top of page

קלאסיקות שייקספיר

המלך ליר

וויליאם שייקספיר

אדמונד מונולוג 3

לשתי האחיות האלה יחד נשבעתי אהבה, 

וכל אחת חושדת בשניה כמו הנשוך מן הנחש. 

איזו אקח?

שתיהן?

אחת?

או אף אחת?

כלום לא יצא מאף אחת

אם זו גם זו תחיינה.

אבחר באלמנה- וגונריל תיטרף מזעם.

וממנה

לא יצא לי כלום

כל עוד הבעל חי.

אז ככה,

נשתמש בחסותו בקרב הזה.

ואז,

מי שצריכה להיפטר ממנו,

שתרקום חיסול זריז.

בקשר לחמלה

שהוא חפץ לשפוך על ליר

ועל קורדיליה,

אחרי הקרב,

כשהם בשליטתנו,

חנינה הם לא יראו.

כל עוצמתי עכשיו

מושתתת

על מעשים

אין זמן לשום פטפטת.

bottom of page