top of page

קולנוע

פני צלקת

אוליבר סטון

טוני מונטנה

על מה אתם מסתכלים?

כולכם חבורת לוזרים. אתם יודעים למה אין לכם את הביצים להיות מי שאתם רוצים להיות.

אתם צריכים אנשים כמוני. אתם צריכים אנשים כמוני כדי שתוכלו להפנות את האצבעות המזדיינות שלכם, ולהגיד: זה האיש הרע.

אז, למה זה הופך אתכם? טובים? אתם לא טובים, אתם פשוט יודעים איך להתחבא, איך לשקר.

אני, לי אין את הבעיה הזאת. אני, אני תמיד אומר אמת. אפילו כשאני משקר.

אז תגידו לילה טוב לאיש הרע!

קדימה. פעם אחרונה שתראו איש רע כזה. אני אומר לכם.

קדימה, פנו דרך לאיש הרע.

איש רע מגיע! כדאי שתזוזו מהדרך.

bottom of page