top of page

כל השלבים - בחנו את עצמכם

09

חיפוש ותחקיר:

ם מצאתם מונולוג שמדבר אליכם

ם המונולוג באורך הנכון על פי הדרישות

ם קראתם את המחזה

ם ערכתם תחקיר קצר על המחזה והמחזאי

בחירות משחקיות:


ם זיהיתם בבירור התחלה, אמצע, שיא וסיום בטקסט ם ביצעתם את המונולוג מספר פעמים רב באופנים שונים ם המונולוג שלכם מדויק מבחינה פיזית ואתם נהנים לבצע אותו ם גיוון- המונולוג לא נשאר באותו מצב רגשי

ם מצאתם רצון משחקי פשוט וברור שאתם מאמינים בו ואכפת לכם ממנו

ם מצאתם פעולות משחקיות ברורות לכל ביט. הפעולות שמצאתם משפיעות עליכם ועל הדמויות האחרות

כניסה:

ם הכניסה לחדר האודישן וההצגה העצמית חיובית ובעלת ביטחון ם תרגלתם את המעבר בין ההצגה העצמית לתחילת הסצנה

הופעה:

ם אתם מכירים את הטקסט והפעולות בעל פה ם הקול שלכם מקבל תמיכה במקומות הנכונים ם כל מילה נהגית בבירור וקלה להבנה ם רואים אתכם בקלות לאורך המונולוג ם אתם עוקבים אחרי הרצון של הדמות בצורה מלאה לאורך הביצוע ם יש לכם סוף חזק וברור למונולוג


bottom of page