top of page

הדרך לאודישן מוצלח

קיבלתם זימון לאודישן. מה עושים עכשיו?

כדי לעבור תהליך הכנה נכון חילקתי את העבודה למספר שלבים.

אפשר לעקוב אחרי כל השלבים או לבחור את החלק שבו אתם זקוקים להכוונה ועזרה.קריאה והכנה
ניתוח דרמטי
ללמוד בעל פה
על הרגליים
העשרה והשראה
יום האודישן
Red Chairs
רוצה לקרוא את המדריך השלם להצלחה באודישן?
bottom of page