top of page

קישורים לאתרים ולמאגרי מידע

בתי ספר למשחק

ניסן נתיב

יורם לווינשטיין

סמינר הקיבוצים

גודמן באר שבע

בית צבי

אוניברסיטת חיפה

אימפרו

ענת ברזילי

בתי ספר
שימושי בארץ

פורום מלהקות ומלהקים ישראל

מאגר סוכנויות שחקנים (מתוך אתר שח"ם)

אתר שח"ם - ארגון השחקנים בישראל

שימושי בעולם

אתר אמריקאי לאודישנים

סרטוני שחקנים מרחבי העולם (באתר זה)

מקורות וטקסטים

אתר נתן אלתרמן

אתר תרגומים לשייקספיר, של דורי פרנס

מאגר מחזות, חנוך לוין

מאגרי מונולוגים- אנגלית 1

מאגרי מונולוגים- אנגלית 2

bottom of page