top of page

מחזאות ישראלית

אפרים קישון

הוא והיא

אישה

אני רעבה. 

אתה עוד שואל למה עזבנו את המסיבה? 

נגיד שהיית מוכרח לרקוד איתה , אבל מי הכריח אותך גם להביא לנירה סנדוויץ? מה שאתה שומע. כשהייתה מוסיקת צ'ה צ'ה ברקע אתה נכנסת עם הסנדוויץ. אני עוד זוכרת כי הסלאמי נפל לך ואתה הרמת אותו ומסרת אותו לנירה. אה! אה אל תתאמץ, אני אלך ברגל הביתה ...

(הולכת וחוזרת)

ורק שתדע שאתה עושה מעצמך צחוק. כולם יודעים שמתי שמגיע איזו כוסית חדשה אתה כולך כבר מיד מתחרשמק עליה, היית צריך לראות את עצמך איך רקדת עם נירה הייתם דבוקים אחד לשני כמו איזה שני גועל נפש.

(הולכת וחוזרת)

למה רקדת איתה? ולמה הבאת לה סנדוויץ? אז אתה מודה שהבאת לה סנדוויץ. רמאי. אתה יודע מה? עזוב, עזוב, עזוב עזוב אותי , נמאסת עלי, שחרר אותי מחברתך. חכה ! אתה יודע מה אם אתה רוצה - אתה יכול לחזור למסיבה, באמת לא אכפת לי . אתה גבר ואתה צריך לבלות ולהתפרק, אני כבר אגיע הביתה איכשהו.

מה זאת אומרת מתי נתראה? מה אתה רצית ברצינות לחזור למסיבה?! עכשיו הפרצוף האמיתי שלך יצא. מי שמסוגל להפקיר בחורה גלמודה ברחוב ששומם באמצע הלילה מסוגל לכל דבר. ואתה הבאת לנירה סנדוויץ עם סלאמי ! רק כדי להשפיל אותי בעיני כולם. הבאת לה סנדוויץ ענק עם סלאמי! בא לי למות!

נירל'ה הסתומה הזאת ! בטח היא לא ספרה לך שהיא כבר בת 30. בתולה זקנה. אם היא לא מרכיבה משקפיים היא חצי עיוורת, נתקעה בתוך הקיר! ו...שקרנית! כשהיא אומרת לך "בוקר טוב" אז בחוץ בכלל ערב. יש לה אף כמו לפני ניתוח פלסטי והרגליים שלה, הרגליים שלה זה כבר לא איכס, זה כבר מוטציה. לך, לך אל הפילגש שלך מנוול! לילה טוב!

(הולכת וחוזרת)

אני חשבתי על זה והחלטתי לתת לך עוד צ'אנס אחד להגן על עצמך. אני מפצירה בך – תתגונן! נו , תאמר משהו , תסביר את מעשיך בבקשה, תשקר לי, לא אכפת לי, תאמר שלא רקדת איתה דבוק, תגיד שלא הבאת לה סנדוויץ. אני לא מאמינה שעל אדם כמוך ביזבזתי את השנה היפה ביותר בחיי. נבל, אני שונאת אותך.

סליחה, סליחה, לא כדאי לנו לריב בגלל סלאמי אחד, נכון? מה זה סלאמי, נכון? רק סלאמי.

בסדר אני סולחת לך. אידיוט...

bottom of page